RemPrint

Služby

  1. Home
  2. /
  3. Služby
remprint poradenstvo

PORADENSTVO

Na samom začiatku tvorby produktu prebieha komunikácia s klientom. Ujasnime si potreby klienta a navrhneme mu riešenie. Pri poradenstve používame vzorkovník farieb od firmy Pantone a vzorkovníky materiálov, či už ide o papiere, plasty, látky, rôzne katalógy hotových polotovarov alebo prezentáciu už nami realizovaných projektov.

graficke prace remprint

GRAFICKÉ PRÁCE

Následne zhmotníme myšlienku do digitálnej podoby. Na moderných zariadeniach pripravíme návrh a design produktu. Pracujeme prevažne na Mac-och. V prípade starých fotografii použí- vame skener Epson Perfection V750 pro. Na retuš používame tablet firmy Wacom. Software používame výlučne najnovšie aktualizácie. Pracujeme v 2D a aj v 3D. Výsledkom je tlačové pdf.

tlaciaren remprint tlac

TLAČ

Po odsúhlasení grafiky pristupujeme k srdcu procesu a to samotnej tlači. Disponujeme množst- vom technológii jak pre interiérovú tak exteriérovú potrebu. Vieme potlačiť od jedného kusu až po veľké množstvo. Prevažne disponujeme UV potlačou ktorej hlavnou výhodou je potlač rôz- norodých materiálov. Hrúbka materiálu nie je pre nás problém. Potlačíme tenké papiere až po hrubé drevené dosky.

Technológie:

dokoncovacie prace remprint

DOKONČOVACIE PRÁCE

Pred samotnou potlačou materiálu je potrebné materiál naformátovať na požadovaný rozmer do tlače. Následne po potlačení materiálu pristupujeme k spracovaniu hárkov, resp. kotúčov.
Týmto procesom potlačený materiál finalizujeme do výslednej podoby. Výsledok sú knihy, časopisy, letáky, vizitky, bannery, plagáty, stojany, krabice, ploty, predajne ...

Spracovanie:

balenie tlaciaren remprint

BALENIE

Na to aby sa hotový produkt dostal bez poškodenia ku klientovi každý produkt zabalíme.
Spôsob balenia závisí od množstva, rozmerov a krehkosti produktu.
Každý produkt obsahuje štítok s označením produktu a množstva v balíku.

Spôsob balenia:

doprava a distribucia tlaciaren remprint

DOPRAVA A DISTRIBÚCIA

Pred samotnou potlačou materiálu je potrebné materiál naformátovať na požadovaný rozmer do tlače. Následne po potlačení materiálu pristupujeme k spracovaniu hárkov, resp. kotúčov. Tým- to procesom potlačený materiál finalizujeme do výslednej podoby. Výsledok sú knihy, časopisy, letáky, vizitky, bannery, plagáty, stojany, krabice, ploty, predajne ...

NAŠIM ÚSPECHOM JE SPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK!