RemPrint

Referencie

  1. Home
  2. /
  3. Referencie

V REMPrinte sme získali istotu výstupov skvelej kvality, ktoré radi prezentujeme verejnosti aj donorom. Spoľahnúť sa môžeme aj na tlač netradičných formátov, či materiálov.

Veľkou pomocou je pre nás možnosť konzultovať pred tlačou a spoločne nájsť vhodnú formu toho, čo práve potrebujeme.

Vďaka ústretovosti a príjemnej komunikácii sa na objedávanie tlače doslova tešíme. Niekedy sa stane, že potrebujeme tlačiť materiály v expresnej rýchlosti – v REMPrinte vždy všetky termíny stihnú pri zachovaní kvality tlače. Veľmi si vážime filantropický rozmer spoločno- sti REMPrint a ich pro bono služby, bez ktorých by sme nedokázali realizovať mnohé aktivity.

Veľmi pekne ďakujem za podporu a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

hodina detom tlaciaren remprint partner

LUCIA JAKUBÍKOVÁ

manažérka Hodina deťom

Rád by som Vám poďakoval za doterajšiu spoluprácu a korektné vzťahy, ktoré sme si postupne medzi sebou vybudovali.

Je pre nás potešením oznámiť Vám, že vďaka Vašej profesionálne odbornej pomoci ako aj skvelému manažérskemu prístupu a prepraco- vanej logistike sa našej spoločnosti úspešne darí presadzovať u našich zákazníkov a Vašou podporou sa stávame aj my silným a úspešným hráčom na trhu v oblasti tlačiarenského priemyslu.

Veľmi pekne ďakujem za podporu a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Damito, s.r.o. partner tlaciarne remprint

ING. JÁN MITOŠINKA

Konateľ spoločnosti Damito, s.r.o.

Kladne hodnotím v prvom rade profesionalitu a ochotu spolupracovať pri náročných grafických korekciách, ktoré pomohli zhmotniť projekt Kardiak (epidemiologická štúdia) do reálneho celku t.j. do kvalitnej tlačovej formy.

Vďaka tomu sa nám podarilo osloviť a do projektu zapojiť vyše 230 lekárov a až 7000 pacientov. Kreativita Vašej spoločnosti prispela k rozbehnutiu aj preventívneho projektu – krok v prevencii, ktorého úspech závisel práve od rýchlej a kvalitnej tlače informačných materiálov.

V neposlednom rade by som teda rád vyzdvihol časovú dochvíľnosť a promptnosť pri dodávaní aj naozaj veľkého počtu graficky kvalitných printových materiálov – 10 tisíc a viac brožúr atď.

MUDR. MARÁN ZELINA

Konateľ spoločnosti Sanitas Slovakia
billa tlaciaren remprint partner