RemPrint

  1. Home
  2. /
  3. O nás
  4. /
  5. Certifikáty
RemPrint ISO 9001:2015 CERTIFIKÁT KVALITY
cert-ico
ISO 9001:2015

CERTIFIKÁT KVALITY

Rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Tento základný princíp musí byť uplatnený pri zavedení systému kvality a následne obhájený v certifikačnom audite.

cert-ico
ISO 14001:2015

CERTIFIKÁT ENVIROMENTU

Základným zámerom normy je podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania. Základom je identifikácia všetkých možných aspektov, ktoré majú vplyv na životné prostredie.

cert-ico
Enviromentálne zodpovedný výrobca

CERTIFIKÁT NATUR-PACK

Svojou aktívnou účasťou v systéme RVZ sme prispeli ku skvalitneniu triedeneho zberu odpadov v našich obciach a mestách, šetreniu primárnych zdrojov a zlepšeniu životneho prostredia nás všetkých.

cert-ico
Výrobca obalov

CERTIFIKÁT NATUR-PACK

Výrobca obalov zabezpečuje prostredníctvom organizácie NATUR-PACK a jej systému združeného nakladania s odpadmi z obalov plnenie vuhradených povinností vo vzťahu k odpadom z obalov uvedených na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.