RemPrint

Digitálny hárkový sublimačný tlačový stroj.

Formát: 210 x 297 mm

Digitálny rolkový ecosolvent veľkoformátový tlačový stroj.

Formát šírka: 1600 mm

Digitálny fladbet veľkoformátový UV tlačový stroj.

Formát: 2000 x 3200 mm

Digitálny rolkový hybrid veľkoformátový UV tlačový stroj.

Formát šírka: 3200 mm

Digitálny rolkový veľkoformátový UV tlačový stroj.

Formát šírka: 2050 mm

Digitálny hárkový tlačový stroj.

Formát: 1200 x 330 mm

Ofsetový hárkový HRUV tlačový stroj.
Formát: 700 x 500 mm

Ofsetový hárkový UV tlačový stroj.
Formát: 500 x 350 mm