RemPrint

Ofsetový hárkový UV tlačový stroj.
Formát: 500 x 350 mm